ROOMS

ที่พักของเราเป็นโรงแรมเล็กๆบนดอย  การบริการของเราอาจมีข้อจำกัด
หากต้องการความหรูหรา สะดวกสบายระดับ 5 ดาว  ที่พักของเราอาจไม่เหมาะกับคุณ 

Warning :

Children Older adults or Leg Problems not allowed in the Jacuzzi Suite Room. 

ไม่รับเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีปัญหาด้านขาเข้าพัก

"ไม่อนุญาตแขกที่ไม่เข้าพักห้องจากุซซี่ร่วมใช้ห้องพัก หากพบเห็นมีค่าปรับ ท่านละ 2000บาท  (ถึงแม้จะพักภายในโรงแรมเดียวกัน)